ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

WUJIANG ਸ਼ਿਹਰ WANSHENG ਧਾਤੂ ਉਤਪਾਦ ਫੈਕਟਰੀ 2002 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ Safes, ਨਕਦ ਖਾਨੇ, ਕੁੰਜੀ ਖਾਨੇ, ਕਿਤਾਬ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ.

ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਲਈ ਹਰ ਪਲ

ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • Introducing SHENGJIABAO new product: The Innovative PU Leather Wrapped Luxury Safe Box

  Introducing SHENGJIABAO new product: The Innovative PU Leather Wrapped Luxury Safe Box We are thrilled to present SHENGJIABAO latest addition to the market, the PU Leather Wrapped Luxury Safe Box. This state-of-the-art safe combines advanced security features with a touch of elegance, making it ...

 • The Benefits of Setting Up a Mold Center in Our Safe Box Factory

  The Benefits of Setting Up a Mold Center in Our Safe Box Factory In today’s competitive manufacturing industry, staying ahead requires constant innovation and optimization of production processes. One way to achieve this is by establishing a dedicated mold center within our safe box factor...

 • New 6000-watt laser cutting machine to make safe box faster

  New 6000-watt laser cutting machine to make safe box faster In order to better increase production efficiency and exaggerate the output, we replaced the 6000-watt laser equipment, which is 10 times faster than the original 2000-watt laser equipment. It used to take more than an hour to cut a 6mm...

 • Share thoughts in customer’s training sessions and learning more skills

  On Aug.15th, 2023, our vice president attend a session held by our US customer. We share thoughts in customer’s training sessions with more efficient production skills,  and is learning more skills of keeping good quality of spare parts. It’s a necessary session for both of us to kee...

 • Improved machine to make Wooden-Grain gun cabinet without glue

  Improved machine to make Wooden-Grain gun cabinet without glue We are making wooden grain furnish gun cabinet, green grave furnish also available. The equipment is improved to make the furnish without glue.  

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਨਲਸ

 • sns01
 • sns02
 • YouTube1
 • pinterest1
 • ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ