អំពី​ពួក​យើង

WUJIANG ទីក្រុង WANSHENG លោហៈផលិតកម្មរោងចក្របានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002 ត្រូវបានជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេដែលមានសុវត្ថិភាពយើងជាពិសេសការចូលរួមក្នុងការរចនានិងផលិតគ្រប់ប្រភេទនៃសុវត្ថភាព, សាច់ប្រាក់ប្រអប់, កូនសោប្រអប់សៀវភៅដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់ដែកផ្សេងទៀត។

ស្វែងយល់ពីការប្រមូលរបស់យើង

សម្រាប់រាល់ពេលបច្ចុប្បន្នសុវត្ថិភាព

ដំណឹងនិងជូនដំណឹង

គាំទ្រនិងជំនួយ

ឆានែលរបស់យើងសង្គម

  • sns01
  • sns02
  • YouTube1
  • pinterest1
  • ភ្ជាប់ក្នុង
  • tiktok